11 grudnia 2023 godzina 10:42
Nawigacja
Dzieci z Placówki wróciły już z wakacji

"Dzieci z Placówki wróciły już z wakacji"

16 Sierpnia 2011

Dzieci z Placówki wróciły już z wakacji

Dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej wróciły już z kolejnego wyjazdu wakacyjnego. W wyjeździe uczestniczyło dwadzieścia siedmioro dzieci w wieku od dwóch do osiemnastu lat oraz wychowawcy. Miejscem wypoczynku były Górki Wielkie k. Skoczowa, a konkretnie Schronisko KOS, prowadzone przez Annę Fenby Taylor – wnuczkę Zofii Kossak – Szatkowskiej.

Dzięki temu dzieci zetknęły się z odrobiną historii. Poza tym rozwijały się artystycznie biorąc m.in. udział w warsztatach plastycznych oraz obserwując proces powstawania rzeźby. Ponadto wyjazd obfitował w aktywne formy wypoczynku, takie jak: pływanie, taniec, górskie wędrówki. Dzieci zwiedziły również pobliski Cieszyn i Brenną.

Ale wyjazd był nie tylko wypoczynkiem. Dzieci brały czynny udział w przygotowywaniu posiłków oraz sprzątaniu po posiłkach, starsi wychowankowie pomagali w opiece nad młodszymi. Dzięki temu dzieci przygotowują się do samodzielnego życia, a wyjazd jest tańszy, gdy nie trzeba płacić za obsługę.

Część naszych dzieciaków w lipcu brała udział w wyjeździe do Hjoring w Danii. Podkreślić trzeba, że z budżetu Placówki zostały pokryte jedynie koszty przejazdu i ubezpieczenia. Pozostałą część kosztów finansowała strona duńska.

Kontrola NIK w Placówce

"Kontrola NIK w Placówce"

11 Sierpnia 2011

Kontrola NIK w Placówce

W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Odbywała sie ona w okresie od 11.05. - 16.06. Jej przedmiotem było funkcjonowanie Placówki oraz jej współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dziecka do wychowania w rodzinie.

Kontrola objęła cały okres funkcjonowania Placówki od momentu jej powstania do dnia kontroli. Inspektorzy NIK skontrolowali m.in. pracę z dziećmi i rodzinami pod kątem zgodności z przepisami prawa, kwalifikacje pracowników, kompletność i poprawność prowadzonej dokumentacji, współpracę z instytucjami takimi jak MOPS i Sąd Rodzinny, a także środki finansowe przeznaczone na działalność Placówki.

W dniu 28.07. Dyrektor Placówki otrzymał Wystąpienie Pokontrolne, w którym NIK pozytywnie ocenił działalność Placówki w zakresie spraw objętych kontrolą.

Wakacje w rodzinkowym domu dziecka

"Wakacje w rodzinkowym domu dziecka"

4 Lipca 2011

Wakacje w rodzinkowym domu dziecka

Na 24 uczących sie wychowanków rodzinkowego domu dziecka –20 otrzymało cenzurki ( pozostali - jak mówi dyrektor Katarzyna Stawik - będzie miała szansę wykazania się w roku przyszłym). Teraz nastały dla nich wakacje, które zaplanowano bardzo ciekawie...

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej wakacje oficjalnie rozpoczęte. W dniu wczorajszym z inicjatywy wychowanków mieszkania przy ulicy Świerczewskiego, z pomocą wychowawców, została zorganizowana. Zabawa była przednia – tańce, śpiewy i konkursy. A trzeba dodać, że wakacyjny wypoczynek należy się naszym dzieciakom. Napracowały się solidnie.

Efekt tego jest następujący: na dwadzieścia czworo uczących się, dwadzieścia dzieci uzyskało promocję do następnej klasy. Pozostali mają szansę wykazać się w przyszłym roku szkolnym. Gratulujemy dzieciom, i oczywiście pracownikom!.

Przed dziećmi wakacje i odpoczynek. W planie mamy dwa wyjazdy. Już w niedzielę część dzieci wyjeżdża do Hiorring w Danii. Pozostałe mają zapewnione szereg atrakcji na miejscu. W sierpniu natomiast zorganizowany został wyjazd dla wszystkich do Górek Wielkich. Mamy nadzieję na udaną zabawę i naładowanie akumulatorów na rok szkolny.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA NR 1
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. DĄBROWSKIEGO 13, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
E-MAIL:  sekretariat@pow1.siemianowice.pl  
TEL.  32 720 38 47   32 720 38 46 (tel./fax)
TEL. KOM. 608 534 122