11 grudnia 2023 godzina 9:09
Nawigacja
Podstawy prawne

Regulacje prawne

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Siemianowicach Śląskich działa na podstawie:

  1. Uchwały nr 234/2016 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich,
  2. Uchwały nr 257/2020 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 października 2020r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich,
  3. Uchwały nr 260/2020 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 października 2020r. w sprawie powierzenia prowadzenia obsługi nowo utworzonych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 i 3,
  4. Zarządzenia nr 1793/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Siemianowicach Śląskich działa na podstawie:
  1. Uchwały nr 255/2020 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Siemianowicach Śląskich,
  2. Uchwały nr 258/2020 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 października 2020r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Siemianowicach Śląskich,
  3. Zarządzenia nr 1794/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Siemianowicach Śląskich działa na podstawie:
  1. Uchwały nr 256/2020 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Siemianowicach Śląskich,
  2. Uchwały nr 259/2020 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 października 2020r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Siemianowicach Śląskich,
  3. Zarządzenia nr 1795/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3.


Rozporządzenia, uchwały i statuty regulujące pracę placówki
Uchwała nr 234/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 255/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 256/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 257/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 258/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 259/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 260/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Zarządzenie nr 1793/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
Zarządzenie nr 1794/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
Zarządzenie nr 1795/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA NR 1
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. DĄBROWSKIEGO 13, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
E-MAIL:  sekretariat@pow1.siemianowice.pl  
TEL.  32 720 38 47   32 720 38 46 (tel./fax)
TEL. KOM. 608 534 122