11 grudnia 2023 godzina 10:09
Nawigacja
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Siemianowicach Śląskich, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej.

Niniejsze oświadczenie dotyczące dostępności odnosi się do strony internetowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 Siemianowicach Śląskich.

Data publikacji strony internetowej: 21.12.2010
Data sporządzenia deklaracji: 08.03.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Stwierdzone niezgodności lub wyłączenia zostały wymienione poniżej.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Siemianowicach Śląskich przeprowadziła dla użytkowanej dla swoich celów organizacyjnych strony internetowej www.pow1.siemianowice.pl samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych, jak również przeprowadziła zautomatyzowaną ocenę w oparciu o narzędzie dostępne na stronie: Test – European Internet Inclusion Initiative - link do narzędzia dostępny << TUTAJ >>.

Z testu przeprowadzonego przez automatyczne sprawdzenie kryteriów dostępności strony wynika, że strona internetowa www.pow1.siemianowice.pl spełnia wymagania w 86,70%. Pełny raport z badania dostępny << TUTAJ >>.

Treści niedostępne:

 • Częściowy brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Niektóre pliki PDF, DOC itp. publikowane są w postaci załączników lub skanów.
 • Brak zapewnienia wysokiego kontrastu prezentowanych tekstów.
 • Brak osadzonych na stronie mechanizmów głośnego czytania tekstów.

Wyłączenia:

 • Dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3.2 Ustawy (np. dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Siemianowicach Śląskich.
 • E-mail: sekretariat@pow1.siemianowice.pl
 • Telefon: 32 720 38 47, 32 720 38 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Placówki – Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich
 • Adres: ul. Dąbrowskiego 3
 • E-mail: sekretariat@pow1.siemianowice.pl
 • Telefon: 32 720 38 47, 32 720 38 46
Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA NR 1

Siedziba Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Dąbrowskiego 13

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, gdzie biura Placówki znajdują na 3 piętrze. W budynku nie ma windy, natomiast wejście do budynku jest z poziomu parteru. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Mieszkanie przy ul. Hutniczej 16

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, gdzie mieszkanie dla dzieci znajduje się na 3 piętrze. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Przed wejściem do budynku znajduje się domofon.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA NR 2

Mieszkanie przy ul. Andersa 2

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, gdzie mieszkanie dla dzieci znajduje się na 1 piętrze. W budynku nie ma windy, natomiast wejście do budynku jest z poziomu parteru. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Przed wejściem do budynku znajduje się domofon.

Mieszkanie przy ul. Mikołaja 3

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, gdzie mieszkanie dla dzieci znajduje się na 1 piętrze. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA NR 3

Mieszkanie przy ul. Śląskiej 4

Budynek jest obiektem 5 kondygnacyjnym, gdzie mieszkanie dla dzieci znajduje się na 1 piętrze. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Przed wejściem do budynku znajduje się domofon.

Mieszkanie przy ul. Powstańców 56A

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, gdzie mieszkanie dla dzieci znajduje się na 2 piętrze. W budynku nie ma windy, natomiast wejście do budynku jest z poziomu parteru. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA NR 1
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. DĄBROWSKIEGO 13, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
E-MAIL:  sekretariat@pow1.siemianowice.pl  
TEL.  32 720 38 47   32 720 38 46 (tel./fax)
TEL. KOM. 608 534 122