11 grudnia 2023 godzina 9:35
Nawigacja
O nas

Stan aktualny

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH to zespół 3 placówek powstałych na bazie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1. W skład zespołu placówek wchodzą:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Siemianowicach Śląskich działa na postawie uchwały nr 234/2016 Rady Miasta Siemianowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich,

-Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Siemianowicach Śląskich działa na podstawie uchwały nr 255/2020 Rady Miasta Siemianowice z dnia 29 października 2020 r.,

-Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Siemianowicach Śląskich działa na podstawie uchwały nr 256/2020 Rady Miasta Siemianowic z dnia 29 października 2020 r.

Historia

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Siemianowicach Śląskich (wcześniej Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza) istnieje od grudnia 2009 roku. Dostrzegając mankamenty tradycyjnego systemu opieki nad dziećmi miasto poszukiwało nowych rozwiązań. Wzorując się na wdrażanych już w innych miastach rozwiązaniach zdecydowano się na „system rodzinkowy”. Stąd też potocznie funkcjonująca nazwa o naszej Placówce - “Rodzinkowy Dom Dziecka”.

Głównym założeniem tego systemu jest stworzenie podopiecznym warunków maksymalnie zbliżonych do tych, jakie panują w normalnej rodzinie. Placówka nie może zastąpić środowiska rodzinnego – to jest pewne, ale może i powinna stać się miejscem, w którym atmosfera i zasady życia będą wzorowane na atmosferze i relacjach istniejących w prawdziwych rodzinach. Aby to osiągnąć trzeba ograniczyć jej instytucjonalny charakter.

W myśl tej zasady, na mocy uchwały nr 475/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 28 maja 2009 roku, w grudniu 2009 roku zostało uruchomione pierwsze mieszkanie dla sześciorga dzieci. Kolejne, dla ośmiorga wychowanków, powstało w lutym 2010 roku. We wrześniu rozpoczęły swoją działalność dwa mieszkania – jedno dla siedmiorga dzieci, drugie- interwencyjne - dla pięciorga. Od stycznia 2017 roku otwarto piąte mieszkanko dla dzieci. Mieszkania dla dzieci przed ich otwarciem zostały poddane generalnym remontom oraz kompletnie wyposażone w meble i sprzęt gospodarstwa domowego.

 

Zasady funkcjonowania systemu rodzinkowego

 

Nasza placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, przeznaczoną dla 38 dzieci. Podopieczni naszej placówki zamieszkują w pięciu mieszkaniach.

W skład każdej z czterech grup wchodzą wychowankowie obojga płci o zróżnicowanym wieku. Naczelną zasadą jest umieszczanie w mieszkaniach całych rodzeństw. W uzasadnionych (rzadkich) przypadkach dopuszcza się odstępstwa od wspomnianej reguły. W każdym z takich przypadków rodzeństwo i tak może kontaktować się ze sobą, poprzez wzajemne wizyty, wspólne imprezy, wyjścia i wyjazdy.

 

Całodobową opiekę nad dziećmi sprawuje w każdym mieszkaniu stały zespół wychowawców. Dzieci, które wymagają dodatkowego wsparcia mogą liczyć na pomoc ze strony psychologa i pedagoga. Sprawy urzędowe i kontakt z rodzicami naszych wychowanków zapewnia pracownik socjalny. Naszą pracę wspierają również wolontariusze.

 

Organizacja życia w mieszkaniach

 

W skład każdego mieszkania wchodzą następujące pomieszczenia:

- pokoje (sypialnie) dla dzieci (2 - 4 osobowe)

- kuchnia

- jadalnia – pokój dzienny

- kompleks sanitarny wyposażony w pralkę automatyczną

 

Każde mieszkanie w zakresie wewnętrznego życia tworzy niemal oddzielną, autonomiczną grupę mieszkaniową - “rodzinkę”. Ogólne zasady oraz normy obowiązujące wszystkich podopiecznych placówki określa jednakowy dla całej Placówki Regulamin Wychowanków. Regulamin zawiera przysługujące wszystkim dzieciom prawa oraz ich obowiązki, obowiązujący w Placówce system środków wychowawczych tzw. ,,system kar i nagród” obowiązujące wszystkich mieszkańców zasady bezpieczeństwa oraz ogólny, ramowy harmonogram dnia. Regulamin, choć wspólny dla wszystkich podopiecznych, pozostawia jednak wychowawcom i dzieciom swobodę w zakresie organizowania codziennego życia każdej z “rodzinek”.

Naszym głównym założeniem jest maksymalne zbliżenie funkcjonowania “rodzinek” do życia w naturalnych, tradycyjnych rodzinach. Każda “rodzinka”, jako oddzielna grupa mieszkaniowa, zajmuje niemal tradycyjne mieszkanie. Ma do swojej dyspozycji kuchnię, pokój do wypoczynku, sypialnie.

Poprzez stały dostęp do kompletnie wyposażonej kuchni, łazienki z pralką automatyczną dzieci mogą na co dzień uczestniczyć we wszystkich pracach domowych. Wychowankowie w zależności od wieku i swoich możliwości, oczywiście pod nadzorem osób dorosłych, wykonują wszystkie podstawowe prace domowe. Uczestniczą w przygotowywaniu posiłków, zakupach, praniu, sprzątaniu. W każdej z “rodzinek” dzieci mają wpływ na układanie jadłospisów, wystrój wnętrz, organizację czasu wolnego.

Każda “rodzinka” we własnym zakresie organizuje okazjonalne uroczystości typu komunia święta, imieniny, urodziny.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA NR 1
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. DĄBROWSKIEGO 13, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
E-MAIL:  sekretariat@pow1.siemianowice.pl  
TEL.  32 720 38 47   32 720 38 46 (tel./fax)
TEL. KOM. 608 534 122